Sunday, February 14, 2010kanak-kanak berkembang ibarat bunga boleh dikatakan sedemikian kerana kanak-kanak dapat berkembang secara semula jadi dengan bimbingan orang disekelilinnya dengan mencantumkan semua kelopak iaitu emosi, kognitif, sosial, jasmani, dan kerohanian. Setiap perkembangan kanak-kanak memerlukan mereka berkembang secara keseluruhan ibarat kelopak-kelopak yang terdapat dalam sesuatu bunga.... jadi tiada salahnya saya mengatakan kanak-kanak berkembang ibarat bunga apabila kita memerhatikan bunga begitu indah dengan kelopak-kelopaknya dan apabila kita memandang kanak-kanak pula mereka yang berkembang mengikut kelopak akan menjadi sempurna di mata kita...

No comments:

Post a Comment